laugardagur, 16. janúar 2021
 
TölublöðVenjuleg útgáfa

janúar, 2009

 

Einar K. Guðfinnsson, fráfarandi sjávarútvegsráðherra, sagði á fundi með sjálfstæðismönnum í dag að það yrði reginhneyksli ef ráðherrar nýrrar ríkisstjórnar myndu draga til baka ákvörðun um hvalveiðar.


 

tekur gildi 1. febrúar


 

mælst hafa 370 þús. tonn


 

Erna Hauksdóttir, framkv.stjóri SAF segir tilfellum þar sem hrefna sést fækka


 

,,Landssamband smábátaeigenda hefur til fjölda ára hvatt eindregið til þess að veiðar á stórhvelum í atvinnuskyni verði hafnar á nýjan leik. Ákvörðun sjávarútvegsráðherra er því fagnaðarefni. Hún er í fullu samræmi við reynslu veiðimanna þess eðlis að hvölum hafi stórfjölgað við landið. Þeir eru og þeirrar skoðunar að ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar sé allt of íhaldssöm.”   


 

Vegna veðurútlits á kolmunnamiðunum djúpt suður af Færeyjum hefur verið ákveðið að kalla skip HB Granda heim og eru þau nú á leiðinni til Vopnafjarðar. Stefnt er að því í framhaldinu að skipin fari til veiða á laxsíldartegundinni gulldeplu.


 

Andstaða sjávarútvegsins við inngöngu Íslands í ESB byggist m.a.  á því að þá myndu landsmenn missa samningsforræði yfir svokölluðum deilistofnum, en það eru þeir fiskistofnar kallaðir sem ganga inn og út úr lögsögunni og nýttir eru í sameiningu með öðrum þjóðum. Veiðar úr deilistofnum hafa skilað allt að 30% heildaraflaverðmætis Íslendinga á ári. Samningar eru í gildi um suma þessara stofna en aðra ekki.


 

Aflinn 4 þúsund tonn


 

„Hvalveiðar eru umdeildar bæði á Norðurlöndum og í heiminum öllum. Það er undarlegt að ríkisstjórn Íslands skuli ákveða að undirrita svo umdeildan samning í miðri fjármála- og stjórnarkreppu. Í slíkri pólitískri ringulreið ætti ekki að ræða mál sem þetta“, segir Sinikka Bohlin, þingmaður frá Svíþjóð og forseti Norðurlandaráðs.


 

skipin halda sig syðst í færeysku lögsögunni


 

Sjómannasambands Íslands og Farmanna- og fiskimannasamband Íslands hafa hvort í sínu lagi fagnað ákvörðun sjávarútvegsráðherra um að heimila hvalveiðar að nýju. Samtökin hafa bæði ítrekað í fyrri ályktunum sínum að hvalveiðar í atvinnuskyni væru löngu tímabærar.


 

Norsk stjórnvöld hafa ákveðið að stórauka framlög ríkisins til lána og ábyrgða í gegnum norska nýsköpunarsjóðinn, Innovation Norge. Þessar aðgerðir eru liður í brýnni áætlun til þess að styrkja stöðu norskra sjávarútvegs- og fiskeldisfyrirtækja og ábyrgjast greiðslur á afurðum þeirra á erlendum mörkuðum. Aðgerðirnar voru kynntar af Helgu Petersen, sjávarútvegsráðherra Noregs nýlega, að því er fram kemur á vef LÍÚ. Stutt er síðan norsk stjórnvöld juku heimildir norsks ábyrgðartryggingasjóðs um sem svarar 900 milljörðum íslenskra króna. Þetta var gert til að viðhalda eðlilegri starfsemi á ýmsum mikilvægum markaðssvæðum norskra sjávarafurða utan Evrópusambandsins. Aðgerðirnar norskra stjórnvalda fela m.a. í sér að lána- og ábyrgðarheimildir norska nýsköpunarsjóðsins, eru rýmkaðar verulega. Þannig verður heildarupphæð nýsköpunarlána aukin úr sem svarar 5,4 milljörðum íslenskra króna í um 16 milljarða og heildarupphæð ábyrgða er aukin úr sem svarar 720 milljónum íslenskra króna í um 5,7 milljarða. Þá er einnig lagt til að framlög til afskriftasjóðs verði aukin til að mæta rýmkuðum heimildum. Talsverður hluti ábyrgða sjóðsins hefur verið veittur fyrirtækjum í norskum sjávarútvegi og fiskeldi. Með rýmri heimildum gefst einnig svigrúm til að ábyrgjast rekstrarlán samhliða frekari útfærslu ábyrgðarsamninga á milli sjóðsins og norskra fisksölufyrirtækja. Peteresen sagði brýnt að hefja viðræður um ábyrgðarskilmála. Ráðherrann sagði einnig í fréttatilkynningu, að stjórnvöld legðu til að sem svarar 360 milljónum íslenskra króna yrði varið til að efla Marint-sjóðinn um aukna verðmætasköpun sjávarafurða. Þeim fjármunum verður m.a. varið til markaðssóknar sjávarafurða sem misst hafa markaðshlutdeild vegna alþjóðlegu fjármálakreppunnar, segir ennfremur á heimasíðu LÍÚ.


 

Síldveiðum í Breiðafirði er enn ekki alveg lokið. Hákon EA er þar að veiðum og vinnur aflann um borð og Margrét EA og Súlan EA héldu þaðan með afla í gær áleiðis til Neskaupstaðar. Í gær var ranglega sagt hér á vefnum að þessi skip væru komin til síldveiða við Noreg. Sú frétt var byggð á misskilningi og leiðréttist hér með.


 

Landssamband íslenskra útvegsmanna fagnar þeirri ákvörðun Einars K. Guðfinnssonar, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, að heimila hvalveiðar í atvinnuskyni í sumar.


 

Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra gaf í dag út reglugerð um veiðar á hrefnu og langreyði á árunum 2009-2013. Leyfilegur heildarafli skal nema þeim fjölda dýra sem kveðið er á um í veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunarinnar. Heimilt er að flytja allt að 20% af veiðiheimildum hvers árs yfir á næsta ár á eftir. Þetta kemur fram í tilkynningu frá sjávarúvegs- og landbúnaðarráðuneytinu.


 

Guðsþjónusta um borð í Faxa RE í Færeyjum


 

Í gær stóð varðskip Landhelgisgæslunnar línu- og handfærabát að meintum ólöglegum veiðum inni á skyndilokunarsvæði út af Vatnsleysuströnd. 


 

Árni Friðriksson leitar austur af landinu


 

eftir fimm ára loðnuveiðibann


 

Heildarframboð þorsks úr  Atlantshafi  er áætlað um 800 þúsund tonn á  árinu 2009, samkvæmt því sem fram kom á ráðstefnui Groundfish Forum síðastliðið haust. Hlutur Íslands af heild áður en tilkynnt var um kvótaaukningu þorsks á  dögunum var liðlega 16% en verður um 20% eftir hana.


 

Þorskstofninn í Barentshafi stendur vel og er útlit fyrir áframhaldandi kvótaaukningu á næstu árum. Heildarkvótinn í ár er 546.000 tonn sem er talsverð aukning frá fyrra ári. Útlit er fyrir að kvótinn verði aukinn í 580.000 tonn á næsta ári og í 630.000 tonn árið þar á eftir.


 

Síldveiðiskip Skinneyjar Þinganess á Hornafirði, Ásgrímur Halldórsson SF, fékk um 580 tonn af síld í einu kasti og Jóna Eðvalds SF um 350 tonn við Hrollaugseyjar í fyrrakvöldi. Guðmundur Sveinbjörnsson skipstjóri á Jónu Eðvalds segir aðeins lítilræði vera eftir af kvóta fyrirtækisins eða rétt rúmlega 1000 tonn.


 

Eftir aðeins tíu daga hættir Cospas-Sarsat gervihnattakerfið hlustun eftir neyðarsendingum á tíðninni 121,5 MHz sem koma frá gömlum neyðarsendum skipa, báta og smærri flugvéla.


 

einsdæmi á þessum árstíma


 

Skuldir sjávarútvegsfyrirtækja í bönkunum þremur, Nýja Landsbankanum, Kaupþingi og nýja Glitni nema 427 milljörðum króna.


 

Eftir miklar verðhækkanir á íslenskum sjávarafurðum erlendis síðustu árin hefur nú slegið í bakseglin í kjölfar efnahagskreppunnar í heiminum. Frá því í haust hefur verð á fiskafurðum lækkað um 10-30% í erlendri mynt. Samhliða því er farið að gæta sölutregðu, birgðahald hefur aukist innanlands, erlendir kaupendur panta minna í einu og krefjast lengri greiðslufrests og neysla á dýrari fiski dregst saman í markaðslöndunum.


 

Tvö íslensk skip eru nú komin á veiðar á norsk-íslenskri síld í norsku lögsögunni, Vilhelm Þorsteinsson EA og Guðmundur VE, að því er fram kemur í Fiskifréttum sem fylgja Viðskiptablaðinu í dag.


 

þegar kemur að þorskveiðiráðgjöf næstu ára


 

Áhugi á veiðum á gulldeplu er mikill meðal útgerða uppsjávarskipa og má búast við að ekki færri en átta skip stundi þessar veiðar á næstu vikum. Alls hefur verið landað tæpum 1.600 tonnum af þessum nýja nytjafiski. Þessar upplýsingar koma fram í Fiskifréttum sem fylgja Viðskiptablaðinu í dag.


 

Nýr kjarasamningur sjómanna og útvegsmanna var undirritaður í húsakynnum ríkissáttasemjara í dag. Samningurinn tekur annars vegar til Sjómannafélags Íslands og hins vegar Landssambands íslenskra útvegsmanna og Samtaka atvinnulífsins.


 

Fyrr í dag var nokkrum fulltrúum úr sjávarútvegi gefinn kostur á að hitta Michael Köhler, ráðuneytisstjóra sjávarútvegmála hjá Evrópusambandinu. 


 

Stjórn Landssambands smábátaeigenda (LS) styður heilshugar þá ákvörðun sjávarútvegsráðherra að auka þorskveiðiheimildir.  Sú ákvörðun var löngu tímabær, segir í ályktun stjórnarinnar.  


 

Vestri BA 63 kom til hafnar á Patreksfirði í gærmorgun eftir miklar viðgerðir og endurbætur vegna bruna í byrjun nóvember s.l.  Skipt var um allar innréttingar og tæki í brú, hluta innréttinga í íbúðum, rafkerfi skipsins var endurnýjaða að hluta og fleira.


 

Á fundi sem útgerðarmenn loðnuskipa héldu með Hafrannsóknarstofnun var ákveðið að næstu skref í loðnuleit á þessum vetri yrðu þau að Árni Friðriksson RE færi sem fyrst austur fyrir land og að Bjarni Sæmundsson RE fari vestur fyrir land um næstu mánaðamót og leiti þar.


 

rúmlega 38% af öllum ísfiskútflutningi var frá Vestmannaeyjum


 

Norska strandgæslan tók íslenskan togara í gærmorgun á veiðum í norskri lögsögu og færði til hafnar í Hammerfest vegna gruns um að hann væri með smáfiskaskilju sem ekki væri rétt uppsett í trollinu. Í skipinu voru 50-60 tonn af fiski.


 

Bátasmiðjan Trefjar í Hafnarfirði afgreiddi nú á dögunum nýjan Cleopatra bát til Napp í Lofoten í Noregi. Kaupandinn er Bjørn Jakobsen sem jafnframt verður skipstjóri á bátnum. Báturinn hefur hlotið nafnið Bjørnson. Hann mælist 13,5 brúttótonn og er af gerðinni Cleopatra 35 sem er sérstök útgáfa af Cleopatra 38.


 

Skoska uppsjávarskipið Altaire hefur landað makríl í Noregi fyrir um 40 milljónir norskra króna, eða um 736 milljónir íslenskar, á rétt rúmum hálfum mánuði nú í janúar, að því er fram kemur á vef norska blaðsins Fiskeribladet/Fiskaren.


 

Útvegsmannafélag Vestfjarða hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem fram kemur að félagið fagnar þeirri ákvörðun Einars K. Guðfinnssonar, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, að auka heildaraflamark í þorski á yfirstandandi fiskveiðiári um 30.000 tonn.


 

Enginn norskur fiskimaður lét lífið við störf sín á síðasta ári sem er einsdæmi þar í landi. Norðmenn eru þar á sama báti og Íslendingar því engin banaslys urðu á sjó á árinu 2008 við Ísland heldur, eins og fram hefur komið í fréttum, og hefur það ekki gerst fyrr í Íslandssögunni.


 

ákvörðun tekin í ljósi þeirra efnahagserfiðleika, segir í tilkynningu


 

Á árinu 2008 var enginn löggiltur vigtarmaður sviptur löggildingu.


 

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 79,7 milljörðum króna á fyrstu tíu mánuðum ársins 2008 samanborið við 68,9 milljarða á sama tímabili árið 2007, að því er fram kemur í tölum Hagstofu Íslands. Aflaverðmæti hefur aukist um 10,7 milljarða eða 15,6% á milli ára. Aflaverðmæti í október nam 9,3 milljörðum miðað við 6,1 milljarð í október 2007.


 

Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og Jacob Vestergaard starfsbróðir hans í Færeyjum hittust í Reykjavík í dag til að ganga frá fiskveiðisamningi Íslendinga og Færeyinga fyrir árið 2009. Samningurinn er á sömu nótum og fyrri samningar landanna á þessu sviði.


 

Grásleppuhrognavertíðin 2008 var prýðisgóð, en ekki er ljóst á þessari stundu við hverju má búast á hrognamarkaðinum á komandi vertíð, að því er Örn Pálsson framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda upplýsir í nýjustu Fiskifréttum.


 

Ný vél til þurrkunar á loðnuhrognum fyrir pökkun verður tekin í notkun hjá HB Granda á komandi vertíð. Hrognaþurrkunarvélin er afrakstur þróunarvinnu og samstarfs HB Granda og Skagans hf., sem er framleiðandi vélarinnar. Fram að þessu hafa loðnuhrognin verið þurrkuð í körum en sú aðferð er mjög kostnaðarsöm og útheimtir mikinn fjölda kara.


 

,,Ástandið í hafinu er gott. Þorskur ætti því að geymast vel. Ég tel því sterk rög hníga til þess að auka ekki kvótann þegar í stað, heldur bíða til næsta fiskveiðiárs,” segir Hermann Stefánsson framleiðslustjóri Skinneyjar-Þinganess á Hornafirði í grein sem hann ritar í Fiskifréttir í dag.


 

ESB-skipin sem heimild hafa til að veiða karfa í íslenskri lögsögu létu ekki sjá sig þar á árinu 2008, í fyrsta sinn í fjöldamörg ár, að því er fram kemur í nýjustu Fiskifréttum sem fylgja Viðskiptablaðinu í dag.


 

Smíði smábáta fyrir innanlandsmarkað hefur hrunið en útflutningur nýsmíðaðra smábáta frá Íslandi fer vaxandi. Á árinu 2008 nam útflutningsverðmæti nýsmíðaðra smábáta rétt rúmum milljarði króna að því er fram kemur í nýjustu Fiskifréttum sem fylgja Viðskiptablaðinu í dag.


 

Tvær þyrlur Gæslunnar nú með nætursjónaukabúnað


 

Nýlokið er löndun á 650 tonnum af gulldeplu úr Hugin VE 55 í Vestmannaeyjum. Aflinn veiddist á Grindavíkurdjúpi. Gulldeplan finnst nú í stórum torfum suður af landinu. Þetta er mjög smár fiskur, tæpur helmingur af lengd loðnu eða 5-6 sm. „Stærstu fiskarnir eru ekki nema sjö sentimetrar. Við höfum kallað þetta kreppukóð í gríni,“ sagði Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Hugins, í samtali við vef LÍÚ. 


 

Skip á íslenskri aðalskipaskrá eru 55 færri nú en fyrir einu ári. Fækkunin stafar m.a. af því að nokkur skip, sem ekki höfðu verið í notkun um langt árabil, voru tekin af skrá og eitthvað var um að skip væru seld til útlanda, að því er fram kemur á vef Siglingastofnunar Íslands.


 

Uppsetning nýs fjarskiptakerfis til talviðskipta við skip og báta umhverfis Ísland er nú á lokastigi. Endurnýjunin felur í sér talsverðar breytingar fyrir fjarskipti skipa. Þess vegna hvetur Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar/Vaktstöð siglinga, sjófarendur til að huga að öryggi sínu, endurnýja eða uppfæra gömul tæki auk þess að skipta út neyðarsendum ef á þarf að halda.


 

Heildarafli íslenskra skipa á föstu verði dróst saman um 2,6% á árinu 2008 miðað við árið 2007, að því er fram kemur í frétt á vef Hagstofu Íslands. Í desembermánuði 2008 var aflinn hins vegar metinn 10% meiri en í desember 2007.


 

Helstu samtök í norskum sjávarútvegi hafa sameiginlega farið fram á að stjórnvöld útvegi 5 milljarða norskra króna (jafnvirði 85 milljarða íslenskra króna á gengi Seðlabanka Íslands) til þess að tryggja eðlilegan útflutning sjávarafurða frá Noregi í fjármálakreppunni. 


 

Fiskistofa hefur úthlutað aflamarki í norsk-íslenskri síld á árinu 2009 og verður kvótinn alls rúmlega 238 þús. tonn. Þetta er 8,7% hærri úthlutun en fyrir árið 2008, en þá nam hún rúmlega 220 þús. tonnum.


 

Fiskaflinn í desember 2008 varð 86 þúsund tonn samanborið við rúmlega 78 þús. tonn í sama mánuði árið áður, samkvæmt bráðabirgðatölum Fiskistofu. Botnfiskaflinn jókst úr 27 þús. tonnum í liðlega 35.000 tonn.


 

og fleiri á leiðinni


 

Verðmæti aflans sem seldur var á íslensku fiskmörkuðunum árið 2008 nam tæplega 17 milljörðum króna og hefur aldrei orðið meira á einu ári frá því að fiskmarkaðir voru stofnaðir hérlendis árið 1987.    


 

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar krefst þess að sjávarútvegsráðherra heimili nú þegar auknar þorskveiðar á Íslandsmiðum. „Ljóst má vera að nýjustu rannsóknir á stofnstærð sýna að auka má þorskveiðiheimildir um að minnsta kosti 50 þúsund tonn á þessu ári án þess að markmið um sjálfbærni þorskstofnsins sé stefnt í hættu. Við núverandi aðstæður í efnahagsmálum þjóðarinnar er ekki verjandi að bíða með ákvörðun um aukna þorskveiði“, segir í tillögu Í-listans sem samþykkt var á síðasta bæjarstjórnarfundi.


 

fluttu út fyrir 20 milljarða NOK


 

- áfram verður leitað á næstu vikum


 

Vestfirðingur ársins 2008 samkvæmt vali lesenda fréttavefsins bb.is er Egill Kristjánsson, 88 ára sjómaður á Suðureyri við Súgandafjörð.  „Hann er hornsteinn vestfirsks samfélags, lifandi fyrirmynd fyrir unga sjómenn, hörkutól og einstakt góðmenni“, segir í ummælum lesenda vefsins.


 

Fiskistofa hefur úthlutað aflaheimildum í Barentshafsþorski til íslenskra skipa á árinu 2009 á grundvelli aflahlutdeildar. Kvótinn hækkar um 24% á milli ára þar sem þorskstofninn á þessum slóðum er í vexti. Í heild mega Íslendingar veiða tæp 6.500 tonn af þorski í norsku og rússnesku lögsögunni í Barentshafi.


 

Makrílveiðiskip eru að gera það gott um þessar mundir, svo vægt sé til orða tekið. Uppsjávarskipið Altaire frá Leirvík á Hjaltlandi landaði í vikunni 1.950 tonnum af ferskum makríl til vinnslu hjá fiskiðjuveri Norway Pelagic og fékk næstum 20 milljónir norskra króna fyrir aflann eða jafnvirði 350 milljóna íslenskra króna á núverandi gengi Seðlabanka Íslands. Fyrir aðeins einn farm!


 

Uppsjávarskipið Huginn VE er nú við tilraunaveiðar á norrænni gulldeplu sem er af laxsíldarætt. Gulldepla er afar smár fiskur, 6-7 cm á lengd og eins og gefur að skilja hafa veiðar ekki gengið sérlega vel enda erfitt að ná fiskinum.  Áhöfnin á Hugin þarf þó ekki að leita langt yfir skammt því skipið er statt rétt suðvestur af Heimaey við veiðarnar.


 

Óhætt er að segja að árið 2008 hafi verið metár í íslenskum sjávarútvegi að því er varðar aflaverðmæti einstakra skipa. Um 20 skip fóru yfir milljarðinn í aflaverðmæti, samkvæmt athugun sem birt er í nýjustu Fiskifréttum sem fylgja Viðskiptablaðinu í dag. Þrjú skip skiluðu 2 milljörðum eða meir. Mesta aflaverðmætinu náði Hákon EA, eða um 2,5 milljörðum króna.


 

mest munar um minni loðnu- og kolmunnaafla


 

Skipshöfnin á loðnuskipinu Faxa hefur verið að finna loðnu af og til í alla nótt eftir að hennar varð fyrst vart norðaustur af landinu í gær. Á Berki NK hafa menn líka verið að finna loðnu á svipuðum slóðum en skipin eru að leita að loðnu í samvinnu við Hafrannsóknarstofnun.


 

Faxi RE, sem er eitt fjögurra skipa í yfirstandandi loðnuleit, fann loðnutorfu norðaustur af Langanesi klukkan 3,30 síðastliðna nótt og tók sýni, að því er fram kemur á vefsíðu áhafnarinnar. Faxi, Lundey og Börkur, sem aðstoða rannsóknaskipið Árna Friðriksson eru öll með tækjabúnað sem gerir þeim kleift að mæla loðnu með sambærilegum hætti og rannsóknaskipið og senda gögnin milli skipa.


 

Framseljanlegar aflaheimildir eru lausnin á vanda sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Fiskveiðistjórnun á Íslandi er til eftirbreytni á sama tíma og sjávarútvegsstefna ESB með öllum sínum ríkisstyrkjum hefur beðið algert skipbrot.


 

Kap VE, skip Vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum kom í gær með fyrsta síldarfarm ársins til Eyja en skipið er með um 600 tonn sem verður landað í Vinnslustöðinni.


 

Hafrannsóknastofnuninni hefur verið skipuð ný stjórn til fjögurra ára í samræmi við lög um rannsóknir í þágu atvinnuveganna.


 

Loðnuleit stendur nú yfir. Auk rannsóknaskipsins Árna Friðrikssonar taka tvö skip HB Granda, Faxi RE og Lundey NS, þátt í leitinni svo og Síldarvinnsluskipið Börkur NK.  Loðnuleitin nú markar ákveðin tímamót því að þessu sinni gefst sérfræðingum Hafrannsóknastofnunar kostur á að fylgjast jafnóðum með upplýsingum um það sem fiskleitartæki allra fjögurra skipanna nema á meðan leitinni stendur.


 

 Floti Ísfélags Vestmannaeyja veiddi tæplega 132.000 tonn miðað við fisk úr sjó árið 2008. Langmesti hlutinn var uppsjávarfiskur, en um 6.700 tonn veiddust af bolfiski. Aflaverðmæti skipanna var um 5,1 milljarður íslenskra króna. Vinnsluskipið Guðmundur VE skilaði langmestu aflaverðmæti eða um tveimur milljörðum króna, eins og áður hefur komið fram.


 

Gnúpur GK fiskaði fyrir 1.143 milljónir króna


 

veiðiskipin með sambærilegan búnað og rannsóknaskipið


 

fyrsta árið frá landnámi
SKIPASKRÁ /