sunnudagur, 13. júní 2021
 
TölublöðVenjuleg útgáfa

Aukinn geymsluréttur aflamarks

10. nóvember 2008 kl. 10:20

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur lagt fyrir Alþingi frumvarp til laga um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða.

Breytingarnar fela í sér að heimilt verður að flytja 33% aflamarks í botnfiski milli fiskveiðiára í stað 20%.

Þá verði heimilt að veiða 5% umfram aflamark í humri á einu fiskveiðiári sem dregst frá heimildum næsta árs á eftir.

Í greinargerð með frumvarpinu kemur m.a. fram að heimild til þess að flytja ákveðið hlutfall aflaheimilda milli fiskveiðiára hefur verið í lögum frá upphafi kvótakerfisins. Slík heimild hefur verið talin heppileg til þess að auka sveigjanleika fiskveiðistjórnunarkerfisins og koma í veg fyrir bæði brottkast og að grípa þurfi til viðurlaga vegna umframafla. Þá er hún fallin til hagkvæmari nýtingar einstakra fiskstofan.

Markaðsaðstæður og sveiflur í úthlutun einstakra tegunda geta auk þess gert það æskilegt að hafa þennan möguleika til flutnings milli fiskveiðiára. Heimild til að fresta nýtingu aflaheimilda milli ára hefur verið ríkari en heimildi til veiða fyrir fram og styðst það við þá staðreynda að stofn gefur að jafnaði meira af sér þegar veiðum úr honum er frestað.

Fiskifræðileg rök hníga því að auknum geymslurétt