þriðjudagur, 20. október 2020
 
TölublöðVenjuleg útgáfa

Makrílráðgjöf lækkar um 8%

30. september 2020 kl. 11:13

Makríll í neti. MYND/Hafrannsóknastofnun

Alþjóðahafrannsóknaráðið (ICES) hefur gefið út ráðgjöf um veiðar á síld, makríl og kolmunna árið 2021

Hafrannsóknastofnun hefur birt ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknaráðsins fyrir veiðar úr deilistofnum uppsjávarfiska í Norðaustur-Atlantshafi á næsta ári.

Ráðið leggur til að veitt verði 651 þúsund tonn af norsk-íslenskri síld, 852 þúsund tonn af makríl og 929 þúsund tonn af kolmunna.

Þetta er 24% hækkun í síldinni, 8% lækkun í makríl og 20% lækkun í kolmunna.

Fram kemur í tilkynningu Hafrannsóknastofnunar að á árinu 2020 verði heildarafli í norsk-íslensku síldinni 32% umfram ráðgjöf, í makrílnum 18% umfram ráðgjöf, og í kolmunna 27% umfram ráðgjöf.

Meginefni fréttatilkynningar stofnunarinnar fer hér á eftir:

Norsk-íslensk vorgotssíld

ICES leggur til í samræmi við samþykkta aflareglu strandríkja að afli ársins 2021 verði ekki meiri en 651 þúsund tonn. Ráðgjöf yfirstandandi árs var 526 þúsund tonn og er því um að ræða 24% hækkun í tillögum ráðsins um afla næsta árs. Ástæða þess er fyrst og fremst að 2016 árgangur í stofninum reynist sterkur og gert er ráð fyrir að hann komi inn í veiðina á næsta fiskveiðiári að meiri þunga. Áætlað er að heildarafli ársins 2020 verði um 694 þúsund tonn sem er 32% umfram ráðgjöf. Ekki er í gildi samkomulag milli þeirra þjóða sem stunda veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum um skiptingu aflahlutdeildar og hver þjóð því sett sér aflamark. Það hefur haft þær afleiðingar að frá árinu 2013 hafa veiðar umfram ráðgjöf ICES numið 4-42% á ári.

Upplýsingar um ráðgjöfina og forsendur hennar má nálgast á vef Hafrannsóknastofnunar undir flipanum Ráðgjöf og frekari upplýsingar má finna í tækniskýrslu sérfræðinganefndar ICES.

Makríll

ICES leggur til, í samræmi við nýtingarstefnu sem mun leiða til hámarks afraksturs til lengri tíma litið (MSY), að afli ársins 2021 verði ekki meiri en 852 þúsund tonn. Ráðgjöf yfirstandandi árs var 922 þúsund tonn og því er um að ræða tæplega 8% lægri ráðgjöf nú. Það skýrist af bæði minnkandi hrygningarstofni og lægra mati á honum nú en á síðasta ári. Lækkun á ráðgjöf hefði orðið meiri ef ekki hefði komið til endurmat og hækkun á veiðihlutfalli viðmiðunarmarka sem ráðgjöfin byggir á.

Áætlað er að heildarafli ársins 2020 verði tæplega 1,1 milljón tonn sem er 18% umfram ráðgjöf. Ekki er í gildi samkomulag milli þeirra þjóða sem stunda veiðar úr makrílstofninum um skiptingu aflahlutdeildar og hver þjóð settur sér aflamark, sem hefur haft þær afleiðingar að veiðar hafa verið umfram ráðgjöf ICES.

Upplýsingar um ráðgjöfina og forsendur hennar má nálgast á vef Hafrannsóknastofnunar undir flipanum Ráðgjöf og frekari upplýsingar í tækniskýrslu sérfræðinganefndar ICES.

Kolmunni

ICES leggur til, í samræmi við langtímanýtingarstefnu, að afli ársins 2021 verði ekki meiri en 929 þúsund tonn. Ráðgjöf yfirstandandi árs var 1,2 milljón tonn og er því um að ræða 20% lækkun á ráðgjöf frá í fyrra. Ástæðan fyrir lækkun á aflamarki er minnkandi hrygningarstofn sökum lítillar nýliðunar síðustu fjögur ár.

Áætlað er að heildarafli ársins 2020 verði tæplega 1,5 milljón tonn sem er 27% umfram ráðgjöf. Ekki er í gildi samkomulag milli þeirra þjóða sem stunda veiðar úr kolmunnastofninum um skiptingu aflahlutdeildar og hver þjóð settur sér aflamark, sem hefur haft þær afleiðingar að frá árinu 2014 hafa veiðar umfram ráðgjöf ICES numið 16-66% á ári.