þriðjudagur, 22. júní 2021
 
TölublöðVenjuleg útgáfa

"Nauðsynlegt að nýta þekkingu sjómanna"

8. október 2009 kl. 10:22

Elding, félag smábátaeigenda á Vestfjörðum, ætlar að leggja til að skipuð verði nefnd á aðalfundi Landssambands smábátaeigenda sem hafi það hlutverk að ræða við aðila í sjávarútvegi með það að markmiði að komið verði á ráðgefandi nefnd sjómanna sem hafi það hlutverk að gefa árlega rökstudda ráðgjöf um heildarafla samhliða Hafrannsóknastofnun, að því er fram kemur á www.bb.is

Með þessu fyrirkomulagi hefur ráðherra tvö ráðgefandi álit við ákvörðun á heildarafla. Annars vegar frá vísindamönnum Hafrannsóknastofnunar og hinsvegar frá reynsluheimi sjómanna. Tillagan er komin frá Guðmundi Halldórssyni, fyrrum formanni Eldingar, og segir hann að nái hún fram að ganga verði um byltingu að ræða í sjávarútvegi. „Íslendingar hafa ekki lengur efni á að nýta ekki reynsluheim sjómanna. Nauðsynlegt er að halda utan um þekkingu sjómanna og nýta þá reynslu sem þeir afla sér í umgengni við lífríkið í hafinu. Þetta verður best gert með því að byggja upp gagnagrunn í samvinnu við háskólasamfélagið um þá þekkingu og reynslu sem sjómenn afla sér í daglegri umgengni við fiskistofnana umhverfis landið“, segir í greinargerð með tillögunni.

„Þessi gagnagrunnur mun eflast með árunum og gera okkur færari um að meta burðarþol fiskistofnanna. Eins mun hann hjálpa okkur að þróa þau veiðarfæri sem falla best að lífríkinu og vinna með náttúrunni. Nauðsynlegt er að nýta fiskistofnana með eins mikilli skynsemi og mögulegt er. Að hvorki sé um vannýtingu eða ofnýtingu að ræða. Samræmi þarf að vera í ráðgjöfinni milli tegunda þannig að ráðgjöfin kalli ekki á brottkast. Aðkoma sjómanna mun bæta þá ráðgjöf sem gefin er og auka traust þjóðarinnar á að auðlindin sé nýtt með eins mikilli arðsemi og mögulegt er og hámarksnýtingu fiskistofnanna“, segir jafnframt í greinargerðinni.