sunnudagur, 13. júní 2021
 
TölublöðVenjuleg útgáfa

Starfshópur endurskoðar fiskveiðilöggjöfina

5. júní 2009 kl. 14:02

Hann skili áliti 1. nóvember n.k.

Með vísan til stefnuyfirlýsingar núverandi ríkisstjórnar um endurskoðun laga um stjórn fiskveiða hefur Jón Bjarnason sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra ákveðið að skipa starfshóp um endurskoðun fiskveiðilöggjafarinnar.

Eftirtöldum aðilum verið boðið að tilnefna fulltrúa í starfshópinn:

Vinstrihreyfingunni grænu framboði tvo fulltrúa, Samfylkingunni tvo fulltrúa, Borgarahreyfingunni einn fulltrúa, Framsóknarflokki einn fulltrúa og Sjálfstæðisflokki einn fulltrúa.

Þá er eftirtöldum aðilum boðið að tilnefna einn fulltrúa hver: Landssambandi íslenskra útvegsmanna,Landsambandi smábátaeigenda, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtökum fiskvinnslustöðva og Starfsgreinasambandi Íslands – matvælasviði. Þá er Sjómannasambandi Íslands, Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands og VM, Félagi vélstjóra og málmtæknimanna, boðið að tilnefna einn fulltrúa sameiginlega. Ráðherra mun síðan ráða verkefnisstjóra er vinni fyrir starfshópinn.

Í frétt frá sjávarútegs- og landbúnaðarráðuneytinu segir:

,,Gert er ráð fyrir að vinna starfshópsins felist í að skilgreina helstu álitaefni, sem fyrir hendi eru í fiskveiðistjórnuninni og lýsa þeim.  Hann láti vinna nauðsynlegar greiningar og setji að því loknu fram valkosti um leiðir til úrbóta þannig að greininni séu sköpuð góð rekstrarskilyrði til langs tíma, en jafnframt að sátt náist um stjórn fiskveiða. 

Starfshópnum er gert að hafa sem víðtækast samráð við aðra aðila, t.d. með viðtölum, viðtöku álitsgerða og á veraldarvefnum.  Honum er gert að skila af sér álitsgerð fyrir 1. nóvember n.k.  Á grundvelli vinnu starfshópsins og þeirra valkosta sem hann bendir á, mun ráðherra ákveða frekari tilhögun við endurskoðun fiskveiðilöggjafarinnar.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra vill í þessu sambandi koma á framfæri að hann geri miklar kröfur til vinnuhópsins um að koma fram með tillögur sem skapi greininni góð rekstrarskilyrði til lengri tíma í sátt við þjóðina og undir liggi að þetta verði gert með sjálfbærum hætti. Vinnuhópurinn taki einnig tillit til atvinnuöryggis fólks í sjávarbyggðunum.

Ráðherrann treystir fyrirfram þeim aðilum sem tilnefndir verða til að leggja sig alla fram, því mjög mikil ábyrgð er lögð á herðar þessa vinnuhóps – þau vita hvað er undir – þau verða beinlínis að ná saman. Vinnuhópurinn á að korleggja álitaefni og leggja fram valkosti sem lagt geta grunn að sátt um verndun og nýtingu þessara mikilvægu náttúruauðlinda þjóðarinnar.

Eftir að vinnuhópur hefur skilað af sér, mun ráðherra taka greinargerð hans til skoðunar áður en áframhald málsins er ákveðið.  Ef allt fer að óskum má búast við frumvarpi á haustþingi 2010.”